Logga Ulvö Handelsbod

Servicepunkt

I anslutning till Handelsboden finns Servicepunkten. Det är en mötesplats för alla - öborna, sommargäster, turister m fl. Här finns tillgång till WiFi, dator med skrivare, samt kaffe/te att köpa

Ulvö Handelsbod
Ulvöhamn
Mail: info@ulvohandelsbod.se
Telefon: 0660 22 40 14/072 905 71 04

© Copyright Ulvö Handelsbod 2018
All rights reserved